Anette Birch
Støttelærer
Jeg har været ansat på skolen i flere omgange. Sidst fra august 2007. Jeg er støttelærer, og er ekstra i 3.,4.,5. og 6. klasse. Har tysk med 5. og Cecilie Natur/teknik sammen med Alan
Email
Anni Schumacher
Lærer
Email
Alan Rønde
Lærer
Email
Cecilie Svenningsen
Lærer
Ansat d. 1. august 2019. Klasselærer for 6. og 8. klasse. Underviser i matematik, tysk og engelsk samt skolekøkken i p-fag. Tidligere elev på GBF.
Email
Ditte Matthiesen
Lærer
Email
Esben Knoblauch
Lærer
Email
Gydda Thyme
Lærer
Email
Heidi Christensen
Lærer
Email
Lasse Pedersen
Lærer
Ansat 1. september 2013 Dansk og klasselærer for 6. og 8. klasse. Underviser derudover 6. klasse i engelsk. It-vejleder og tech support
EmailTelefon
Lisbeth Frank
Lærer
Ansat 1. oktober 2018. Klasselærer for 4+5 klasse. Underviser i dansk, engelsk, håndarbejde og historie. Samt Alkalær og kompenserende IT i dansk.
Email
Louise Stensgaard
Lærer
Ansat 2006. klasselærer i indskoling samt 3 kl. Underviser i dansk, matematik, musik og udeskole. Har taget læsevejlederuddannelsen i 2020.
Email
Malene Bruun
SFO
Ansat i SFO siden februar 2005. Været benyttet som støttelærer af flere omgange. Stået for Tidlig-SFO-forløbene siden 2017
Email
Pernille Friis
SFO
Email
Trine Vadsholm
Lærer
Email
Ulf Harbo
Lærer
Gennem praktiske erfaringer i naturen og i sløjdlokalet forsøger jeg at hjælpe børnene med at blive i stand til at skabe ting selv og hjælpe hinanden i vores dejlige fællesskab. Derudover elsker jeg at synge fællessange og danse med børnene. Så jeg er utroligt glad for at være Udeskole-, Sløjd- og musiklærer på Gjerrild-Bønnerup friskole.