Skolebestyrelsen

Skolens bestyrelse består af 7 valgte medlemmer fra forældre- og skolekreds, 1 medarbejdervalgt repræsentant samt skoleledelse. Endvidere min. 2 suppleanter fra forældre- og skolekreds.

Medlemmer

Læs her om de syv medlemmer samt to suppleanter fra forældre- og skolekreds.

Thomas Christensen
Formand

Økonomiudvalg

Marie Brøgger
Næstformand

Økonomiudvalg

Hanne C. Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Økonomiudvalg

PR-udvalg

Kristian Skovlund Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Økonomiudvalg

Vedligeholdelsesudvalg

Tim Balling Hvid
Bestyrelsesmedlem

Vedligeholdelsesudvalg

Pædagogisk udvalg

Rikke Willum Smith Pedersen
Bestyrelsesemedlem

PR-udvalg

Tina Leth Jensen
Bestyrelsesmedlem

Pædagogisk udvalg

Glenn Selbo Larsen
Suppleant
Henrik Majlund Toft
Suppleant

Projekt Læringslunden

Tanja Juul Sørensen
Suppleant

Pædagogisk udvalg

PR-udvalg

Anni Schumacher Hansen
Ledelsesrepræsentant

Skoleleder

Alan Rønde
Medarbejderrepræsentant

Lærer

AMR representant


Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden kan findes her

Skolekredsen

Læs mere om hvad skolekredsen er, og hvem der er med i den.