Friskolen

Gjerrild-Bønnerup friskole er en skole for elever i området omkring Gjerrild, Bønnerup og Grenaa.

Skolen er det sted, hvor de faglige og mange af de sociale kompetencer, der følger os resten af livet, bliver skabt.

Derfor er det vigtigt med en ramme som er tryg og fagligt inspirerende. Som anerkender den enkelte i fællesskabet og fællesskabet i den enkelte. Ved at stimulere glæde og lyst til at lære. Gennem leg og kreativitet med fokus på naturen omkring os.

En stor del af vores undervisning foregår i det fri, på stranden og i skoven, i vores lokalområde. Fordi læring er mere stimulerende, hvis den handler om noget vi kan se og røre, og nysgerrighed altid begynder med at ville forstå det som omgiver os.

Vi har også plads til dig, hvis du ønsker at blive en del af vores skole.


NY SKOLESTRUKTUR FRA SKOLEÅRET 2022-23

Udeskole
Temaforløb
Inddragelse
Fællesskab
Aktivitet
Faglighed
Samlæsning
Lejrskoletur

Onsdage kalder vi udeskoledage (0.-5. kl.) eller fagdage (6.-9. kl.), og skolens egen bus kommer disse dage til at komme ekstra meget på landevejene. De alleryngste fortsætter med primært at benytte vores nærområdes fremragende muligheder for undervisning i skoven, ved stranden og på savværksgrunden, hvor skolen har stor bålplads, bålhytte og shelters.

Efterhånden som eleverne bliver ældre og dermed mere selvhjulpne, udvides udeskole begrebet, så det også kommer til at bestå af undervisning i uderummet – det kan således være ture på lokale museer, seværdigheder, virksomheder mv. Vi vil også invitere folk udefra ind på skolen, hvor vi kan hente inspiration og viden fra fagpersoner eller eksterne undervisere.

Fagdagene for de ældre elever kører efter samme princip, hvor undervisningen på den enkelte dag er med et fag i fokus og klassens givne faglærer som underviser hele dagen – enten på skolen eller ude på en relevant lokation.

Skoleåret har 4 store temaer, der er overskriften for alle klasser i forløb på 3-4 uger, og som hver afsluttes med en fælles temauge, hvor der på tværs af årgange og aldersgrupper arbejdes projektorienteret med en bearbejdning og formidling af det lærte. Første temaforløb lægger op til skolens årlige skolebytte i september, hvor vi denne gang skal til Nordborg på Als. Temaet er derfor “Grænseland”, og klasserne vil på forskellig vis i alle fag arbejde med undertemaer og i passende sværhedsgrad til de pågældende alderstrin frem mod skolerejsen og den efterfølgende temauge.

Eleverne inviteres i planlægningsfasen med til at påvirke indhold, metoder mv. i det omfang, det giver mening. Der vil for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet være fokus på evaluering af skolebytteugen og formidling af det her lærte til forældre og familier gennem en udstilling. For eleverne i 6.-9. kl vil den afsluttende temauge blive en projektuge, der munder ud i en stor udstilling med præsentation af de produkter, som de laver i forbindelse med deres projektopgave. Det følgende temaforløb er i oktober/november, hvor temaet er “Videnskabsår 22”. Her vil primært de naturvidenskabelige fag komme i fokus.

Den afsluttende temauge for dette forløb vil forløbe helt på tværs af årgange i det, som vi kalder “Familiegrupper” – eleverne er her inddelt med ca. 12 elever pr. hold fordelt fra 0.-9. klasse. Fællesskab er en absolut kerneværdi på vores skole, og der er virkelig meget læring for alle i at tage hensyn og inddrage alle alderstrin.

Der er også indlagt 2 aktivitetsmoduler i løbet af skoleugen. Her har eleverne på tværs af alderstrin henholdsvis 30 og 45 minutter til ekstra bevægelse. Modulet om mandagen er primært lærerstyret, og så om fredagen er de ældste elever inviteret med i planlægningen og også delvis ansvarlige for afviklingen.

Skoledagene er også blevet en smule kortere for de ældste elever, og en større fokus på fælles forberedelse på lærersiden samt koordinering af årsplaner sikrer, at eleverne alligevel kommer hele vejen rundt om det, der skal nås i forhold til de enkelte fag. Målet har været at få undervisningen til at blive mere sammenhængende og give mening på tværs af fagene.

Samlæsning af klasser har vi på Gjerrild-Bønnerup Friskole en årelang tradition for. Der er store fordele ved at have mulighed for at tilvælge kammerater, som er enten ældre eller yngre end en selv – både i forhold til det faglige og det sociale. Det betyder bl.a. også for en del elever tidligere start på fremmedsprog.

Vi har holdt fast i vores årlige skolebytte samt de traditionelle fællesdage som Skolernes Motionsdag, juleklippedag osv. En friskole med 32 år på bagen har mange traditioner og “sådan plejer vi at gøre”. Med den nye struktur holder vi fast i skolens kerneværdier og begiver os samtidig ud i det, som vi ser som fremtidens skole med højere grad af elevinddragelse, projektorienteret undervisning med fokus på at se sammenhængene mellem fagene, samt det vigtige i at vi opnår det meste bedst i fællesskab.

Udeskole

Skolen råder over en gammel savværksgrund, hvor der er bålhytte, bålsted, 2 shelters, klatretræer, jord- og græsbunker m.m., og som ligger lige ud til en sportsplads.

Tæt ved skolen er der både skov og strand, som også ofte bruges i undervisningen.

I Lillegruppen er der udeskole på skemaet hele året, mens de ældre klasser bruger udearealerne i forbindelse med deres undervisning.

Udeskole i Lillegruppen kan være: Lave bål, snitte pinde, lave mad over bål. Det kan også være natur/teknik, hvor vi undersøger skovbund og skovsøer med hensyn til dyr og planter.

Vi tager også “i byen” – f. eks. ind og ser kirken i Grenå, på museum, på havnen og ser en fiskekutter eller meget andet.