Personale

Administration:

Anni Schumacher Hansen
Skoleleder

Ansat på skolen den 1. august 2002. Underviser primært i dansk og engelsk i udskolingen, og så nyder jeg også at arbejde med de skønne teenagere og deres forældre som klasselærer. Jeg fungerer som koordinator og bindeled med UU-Djursland, når eleverne skal videre i deres skoleforløb. Sådan mere internt arbejder jeg med skemalægning og arbejdstidsplanlægningen for lærerne.

Email:
Susanne Kjaer Christensen
Administration

Funktion : Bogholder/skolesekretær

Ansat på skolen siden 1. november 2022. Det er mig, der står for bogføring og opkrævning af skolepenge. Det er også mig, der skal kontaktes i forbindelse med udstedelse af buskort, hvis man bor i et område, der ikke dækkes af vores skolebus. Jeg er på kontoret tirsdag, onsdag og fredag. Ellers deler jeg sekretærfunktionen med Jørgen, som er på kontoret mandag og torsdag. 

Jørgen Fønss Bach
Administration

Ansat 1. december 2021.

Jeg er på kontoret to dage om ugen og jeg arbejder med en del forskellige ting:

Intra, budget sammen med Anni og Allan, friplads, administration vedr. karakterer og indkøb mm. Dertil en del ad hoc opgaver.

Vi har et godt samarbejde på kontoret, så administrationen kører rigtig fint. Jeg er meget glad for Friskoleverdenen og især Friskolen i Gjerrild. Det er en super skole for børn og voksne. 

Kristian Frid
Pedel / Buschauffør
Henning Hansen
Pedel

Jeg har arbejdet på Gjerrild Bønnerup Friskole i 23 år. Jeg er teknisk service arbejder og søger for at holde min kollega Kristian i ørerne. Jeg har et stort kendskab til skolen og ved alt om de tekniske installationer. Skal du leje et lokale på skolen er det også mig du skal ha fat i.

Undervisere:

Anni Schumacher Hansen
Skoleleder
Ansat på skolen den 1. august 2002. Underviser primært i dansk og engelsk i udskolingen, og så nyder jeg også at arbejde med de skønne teenagere og deres forældre som klasselærer. Jeg fungerer som koordinator og bindeled med UU-Djursland, når eleverne skal videre i deres skoleforløb. Sådan mere internt arbejder jeg med skemalægning og arbejdstidsplanlægningen for lærerne.
Email
Alan Rønde
Lærer
Ansat 2020. Jeg underviser i matematik, idræt og de naturfaglige fag på både mellemtrin og udskoling. Jeg vil i skoleåret 2021/2022 være medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.
Email
Cecilie Svenningsen
Lærer
Ansat d. 1. august 2019. Klasselærer for 7. og 9. klasse. Underviser i matematik, tysk og engelsk samt skolekøkken i p-fag. Tidligere elev på GBF.
Email
Esben Knoblauch
Lærer
Jeg har været ansat på skolen siden 1 januar 2020 og underviser primært mellemtrin og udskoling i musik og historie/samfundsfag. Jeg er også en del af Bifrost teamet, ligesom jeg fra august 2021 vil være skolens tillidsrepræsentant.
Email
Heidi Christensen
Lærer
Jeg har været ansat på skolen siden 1. august 2003. Jeg er klasselærer for de søde og umiddelbare elever i indskolingen, hvor jeg underviser i dansk, matematik, idræt, p-fag og filosofi. Endvidere er jeg klasselærer for de skønne og sprudlende elever i 3./4. klasse, hvor jeg underviser i N/T og matematik. Friskolelærer med stort F. Jeg er vild med fællesskabet. Jeg interesserer mig meget for klassedynamikker og elevernes personlige vækst i fællesskabet og individuelt.
Email
Lasse Pedersen
Lærer
Ansat 1. september 2013 Dansk og klasselærer for 7. og 9. klasse. Underviser derudover 7. klasse i engelsk. It-vejleder og tech-support.
EmailTelefon
Louise Stensgaard
Lærer
Ansat 2006. klasselærer i indskoling. Underviser i dansk, matematik, musik og udeskole. Har taget læsevejlederuddannelsen i 2020.
Email
Malene Bruun
SFO
Ansat i SFO siden februar 2005. Været benyttet som støttelærer af flere omgange. Stået for Tidlig-SFO-forløbene siden 2017
Email
Nanna Bjerre
Lærer
Jeg hedder Nanna og er 31 år og bor i et byhus i Grenå med min hund Mio. Jeg arbejder også ind i mellem i butikken Lille My. Jeg er vild med kunst, natur, mennesker og er begyndt at “samle” på fugle og sommerfugle jeg har set og er generelt meget nysgerrig og videbegærlig når noget fanger min interesse. Jeg glæder mig til at lære en masse nye børn og voksne at kende.
Email
Pernille Friis
SFO
Ansat 19. Februar 2018. Uddannet pædagog. Ansat som pædagog i sfoen og fungerer som støttepædagog i skoledelen.
Email
Trine Vadsholm
Lærer
Ansat på skolen den 1. December 2015. Underviser primært i idræt, matematik og naturfagene: fysik/kemi, geografi og biologi, i storegruppen. Skolen ligger i de smukkest omgivelser, omkranset af skøn natur. Dette er guf for mine fag. Det teoretiske skal kobles med det praktiske og det praktiske skal gøre relavant. Det er uanset om det er et kemisk forsøg eller kroppens kredsløb, der arbejdes med. Her spiller lokalområdet en stor rolle. Mit mål er at eleverne skal blive nysgerrige. Nysgerrige på sammenhænge, problemstillinger og viden. Med nysgerrigheden kommer de kreative tanker og løsninger - og ikke mindst engagement og ejerskab.
Email
Ulf Harbo
Lærer
Gennem praktiske erfaringer i naturen og i sløjdlokalet forsøger jeg at hjælpe børnene med at blive i stand til at skabe ting selv og hjælpe hinanden i vores dejlige fællesskab. Derudover elsker jeg at synge fællessange og danse med børnene. Så jeg er utroligt glad for at være Udeskole-, Sløjd- og musiklærer på Gjerrild-Bønnerup friskole.
Stefanie Meyenburg
Lærer

Ansat 1/8-2022

Underviser i dansk og engelsk i indskoling og på mellemtrinnet. Samt støttelærer i indskoling og på mellemtrinnet. 

I skoleåret 24/25: klasselærer (herunder underviser i dansk og engelsk), samt støttelærer i 1./2. kl. 

Jeg brænder for arbejdet med børn med læse- og skrivevanskeligheder. Tilmed en stor interesse i engelsk sprogtilegnelse som bygger på lydmetoden phonics.  

Annette Guldberg Rasmussen