Ledelse og Teknisk Administrativt Personale

Anni Schumacher Hansen
Skoleleder

Ansat på skolen den 1. august 2002. Underviser primært i dansk og engelsk i udskolingen, og så nyder jeg også at arbejde med de skønne teenagere og deres forældre som klasselærer. Jeg fungerer som koordinator og bindeled med UU-Djursland, når eleverne skal videre i deres skoleforløb. Sådan mere internt arbejder jeg med skemalægning og arbejdstidsplanlægningen for lærerne.

Email:
Susanne Kjaer Christensen
Administration

Funktion : Bogholder/skolesekretær

Ansat på skolen siden 1. november 2022. Det er mig, der står for bogføring og opkrævning af skolepenge. Det er også mig, der skal kontaktes i forbindelse med udstedelse af buskort, hvis man bor i et område, der ikke dækkes af vores skolebus. Jeg er på kontoret tirsdag, onsdag og fredag. Ellers deler jeg sekretærfunktionen med Jørgen, som er på kontoret mandag og torsdag. 

Jørgen Fønss Bach
Administration

Ansat 1. december 2021.

Jeg er på kontoret to dage om ugen og jeg arbejder med en del forskellige ting:

Intra, budget sammen med Anni og Allan, friplads, administration vedr. karakterer og indkøb mm. Dertil en del ad hoc opgaver.

Vi har et godt samarbejde på kontoret, så administrationen kører rigtig fint. Jeg er meget glad for Friskoleverdenen og især Friskolen i Gjerrild. Det er en super skole for børn og voksne. 

Kristian Frid
Pedel / Buschauffør
Henning Hansen
Pedel

Jeg har arbejdet på Gjerrild Bønnerup Friskole i 23 år. Jeg er teknisk service arbejder og søger for at holde min kollega Kristian i ørerne. Jeg har et stort kendskab til skolen og ved alt om de tekniske installationer. Skal du leje et lokale på skolen er det også mig du skal ha fat i.