Administration

Anni Schumacher
Konstitueret skoleleder

Ansat på skolen den 1. august 2002. Underviser primært i dansk og engelsk i udskolingen, og så nyder jeg også at arbejde med de skønne teenagere og deres forældre som klasselærer. Jeg fungerer som koordinator og bindeled med UU-Djursland, når eleverne skal videre i deres skoleforløb. Sådan mere internt arbejder jeg med skemalægning og arbejdstidsplanlægningen for lærerne.

Email:
Kristian Frid
Pedel / Buschauffør
Henning Hansen
Pedel
Jeg har arbejdet på Gjerrild Bønnerup Friskole i 23 år. Jeg er teknisk service arbejder og søger for at holde min kollega Ulrik i ørerne. Jeg har et stort kendskab til skolen og ved alt om de tekniske installationer. Skal du leje et lokale på skolen er det også mig du skal ha fat i.