Skolepenge

Skolepengebetaling

Elevbetaling pr. 01.02.2024

Skolepenge og SFO betaling opkræves hver måned undtagen i juli. Betalingen for et års skolepenge og SFO betaling opkræves altså over 11 måneder

Skolepengene kan indeksreguleres hver 6. måned den 1. august og 1. februar. Regulering følger de officielle tal.

Der vil ikke blive reguleret d.1/2/2024.

Skolepenge 0.-3. kl.   1.573 kr.
Skolepenge 4.-9. kl.2.010 kr.

Søskendemoderation:

2. barn – der betales 50% af akt. skolepenge (yngste barn er 1. barn)

3. barn – der betales 0% af akt. skolepenge

SFO 0.-3. kl. (lille pakke: Fra skoledagens afslutning til kl. 14:30)684kr.
SFOR (STOR pakke: Morgen og til lukketid kl. 16:30/16:00)1.235 kr.
SFO sluse (til børn i 4. -5. kl.; efter skoletid) 425 kr.
Tidlig SFO (skolestartere)   1.776 kr.

                                                                                                 

Indmeldelsesgebyr 1. barn i familien500,- kr.
Skolebytte (Opkræves i september med skolepenge)320,- kr.

Søskendemoderation SFO:

To fuldtidsbetalende pladser i SFO udløser en rabat på 256 kr. til 2. barn

Når man starter i SFO fra TSFO efter sommerferien, er barnet automatisk tilmeldt SFO stor pakke. Hvis dette ikke ønskes, meddeles det på kontoret.

I tilfælde af tvillingepar i TSFO er der søskendemoderation, så det ene barn betaler 100%, og det andet barn betaler 50%.

Betalingsbetingelser:

Skolepengene opkræves månedsvis forud og udsendes af Nets, og vi opfordrer alle hjem til at tilmelde sig PBS, så betalingen foregår automatisk.

Betalingen opkræves med forfaldsdato hver d. 1. i måneden. Der betales for 11 måneder, juli mdr. er betalingsfri.

Såfremt at man ikke ønsker at benytte betalingsservice, opkræves der et administrationsgebyr pr. mdr. på 50,-. Dette gebyr lægges automatisk oven i hver faktura.

Du kan tilmelde dig betalingsservice direkte ved at klikke her.

Ind- og udmeldelse til skole og/eller SFO skal ske med 20 dages varsel pr. førstkommende 1. i måneden, skriftligt til skolens kontor.

Økonomisk Friplads

Kære forældre, der er nu mulighed for at søge om delvist tilskud til betalingen af skolepenge og SFO.

Skemaet skal afleveres på kontoret senest fredag den 16. august 2024, meget gerne før.

Vi vil meget gerne hjælpe med ansøgning og andet, så spørg endelig på kontoret.

Vi får besked fra Fordelingssekretariatet i december, hvorefter tilskuddet kan trækkes fra forældrebetalingen i de kommende måneder.

Ansøgningsskemaer

Læs evt. nærmere her: https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/om-fripladstilskud/ 

Rykkerprocedure

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 15. i måneden, fremsendes
en gebyrfri rykkerskrivelse om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Overskrides
betalingsfristen vil skolens ledelse tage kontakt til hjemmet for at orientere om, at
inddrivelsen af de skyldige skolepenge vil overgå til Gældsstyrelsen med mindre, der træffes
aftale om en afdragsordning.

Der henvises til Gældsstyrelsens gældende inddrivelsesgebyrer og renter. Af rykkerskrivelsen vil fremgå den konkrete rate, der ikke er betalt, samt evt. tidligere rater, der allerede er overgået til Gældsstyrelsen. Der vil også fremgå muligheden for at indgå en afdragsordning. Hvis en afdragsordning ikke overholdes, sendes meddelelse om, at de skyldige skolepenge uden yderligere varsel eller betalingsfrist, overdrages til Gældsstyrelsen.

Som konsekvens af manglende betaling af skolepenge, forbeholder skolen sig retten til
muligheden for at ophæve samarbejdet.

Afdragsordning

Ved manglende mulighed for betaling, fx ved pludselige ændringer i ens privatøkonomi eller andre årsager, skal der straks rettes henvendelse til skoleleder for at drøfte muligheden for en evt. betalingsordning. Såfremt en sådanne ordning imødekommes, vil der blive lavet en skriftlig aftale, som vil indeholde en plan for hvordan betalingen fremover skal afvikles.