Udeskole

Udeskole

Med sin unikke beliggenhed nær skov og strand benytter skolen ofte omgivelserne til undervisning på alle alderstrin. Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet, og en undervisningsform hvor vi flytter klasselokalet ud til relevant lokation.

Eksempler på dette er: Natur og tekniktimer ved Karlby Klint hvor der studeres geologi. Besøg på Museum Østjylland i Grenaa i en dansk eller historie time. Undervisning i vandmiljøer ved den nærliggende sø. Virksomhedsbesøg i nærområdet. Fast undervisningsdag med udeskole for skolens Lillegruppe. Her er undervisningen en hel dag flyttet udenfor.

Indholdet og lokationerne er af varierende karakter efter årstid og årsplan. Ved at flytte undervisningen ud af klasselokalet giver vi eleverne en differentieret undervisning hvor der er plads til spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.

Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og inde aktiviteterne har nær sammenhæng, fordi eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.

Skolen råder over en gammel savværksgrund, hvor der er bålhytte, bålsted, 2 shelters, klatretræer, jord- og græsbunker m.m., og som ligger lige ud til en sportsplads. Derudover har skolens Lillegruppe deres eget “hemmelige sted” i skoven. Her kan børnene gå på opdagelse i naturen, lave mad på bål og ikke mindst lære en masse naturfag.