Uddannelsestatistik

På linket herunder kan man se diverse uddannelsesstatistikker for Gjerrild-Bønnerup Friskole. Her kan man blandt andet se at karaktergennemsnittet i bundne prøver 9. klasse for skoleår 20/21 ligger på 8,4 som er højere end kommunegennemsnittet på 7,3 og landsgennemsnittet på 8,0

Statistik om Gjerrild Bønnerup Friskole | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)