Tilsynsrapport

Hvert år får alle friskoler i Danmark besøg af en tilsynsførende, valgt af bestyrelsen, som efterfølgende udfærdiger en rapport. Nedenunder kan man læse den seneste rapport (skoleåret 2019/2020).

Tilsynsrapport-19-20