Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

Hvert år får alle friskoler i Danmark besøg af en tilsynsførende, valgt af bestyrelsen, som efterfølgende udfærdiger en rapport. Nedenfor kan man læse den seneste rapport (skoleåret 2020/2021).