Skolens Struktur

Skolens struktur

På Gjerrild-Bønnerup Friskole opererer vi med en struktur, hvor vi har opdelt skoleåret i hhv. røde uger, grønne uger og blå uger.

De røde uger er basisuger, hvor grupperne – store, mellem og lille (se nederst)– har et fast skema, med alle brødfagene samt p-fag eller valgfag.

I de grønne uger er mandag og tirsdag som udgangspunkt ganske som i de røde uger, mens onsdag-fredag er planlagt som et tematisk forløb, hvor det almindelige skema er opbrudt.

I et tematisk forløb kan indgå et eller flere fag. Til eksempel kan et grønt forløb i mellemgruppen være helliget matematik og dagene koncentrerer sig om et forløb med geometri.

I de grønne uger arbejdes oftest både praktisk og teoretisk og dagene giver os mulighed for at gå i dybden med et emne på en anderledes måde. Timefordelingen på fagene kan således være regnet ud, så nogle af fagets timer indgår i basisskemaet (røde uger) mens en anden del ligger som temaforløb i de grønne uger.

Enkelte fag kan ligge udelukkende i grønne uger, som f.eks. musik i storegruppen, som hvert år sætter en musical op, der løber af stabelen i en grøn uge.

Det kan også være tilfældet, at 2 eller flere fag sammenlæses i et grønt forløb, så f.eks. et temaforløb i storegruppen om perspektivtegning henter timer fra både matematik og p-fag. Eller et forløb i Lillegruppen om høst hvor både dansk, matematik og p-fag indgår.

De forskellige grønne forløb lægges fast på fag og temaer fra skoleårets start og lægges ud på intra til forældre og elever.

I de blå uger har skolen fællesuge. Det er en fast tradition på skolen at holde skolebytte (læs herom andetsteds) og det afsætter vi en af vore fællesuger til.

Desuden holder vi skolefestuge med variende indhold, men altid med samarbejde på tværs af hele skolen. Hvert andet år har vi fælles forestilling til skolefesten som afslutning på ugen, og hvert andet år en anden form for udstilling/præsentation af ugens indhold.

Den sidste fællesuge kan variere fra alt mellem videnskab (bygge luftballoner), idræt, læseuge og meget mere.

Placeringen af de forskellige uger i skoleåret kan variere fra år til år.

Vores klassestruktur ser ud som følger: Lillegruppen er 0-2.klasse, de er delt i to grupper på langs af de tre klassetrin. Mellemgruppen består af en sammenlæst 3.-4. klasse og 5. og 6. klasse. Storegruppen er 7.-9.klasse. Grønne forløb er altid sammenlæste, mens nogle timer i røde uger læses hver for sig og andre på tværs.