Gjerrild-Bønnerup Friskole er det sted, hvor vi skaber de kompetencer, der følger os resten af
livet. Som både er faglige og sociale.

Derfor er det vigtigt med en ramme som er tryg og fagligt inspirerende. Som anerkender den enkelte i fællesskabet og fællesskabet i den enkelte. Ved at stimulere glæde og lyst til at lære. Gennem leg og kreativitet med fokus på naturen omkring os.

En stor del af vores undervisning foregår i det fri, på stranden og i skoven, i
vores lokalområde. Fordi læring er mere stimulerende, hvis den handler om noget vi kan se og røre, og nysgerrighed altid begynder med at ville forstå det som omgiver os.

Vi har også plads til dig, hvis du ønsker at blive en del af vores skole.