DOKUMENTATION

Vi tilbyder afgangsprøver i FSA

Nedenstående link giver direkte Gjerrild-Bønnerup Friskoles karakterer, og dette link kan bruges til at opfylde kravene om offentliggørelse af karakteroplysninger jf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. 

 

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[725010]

 

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[725010]

 

 

Jvf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne henvises til nedenstående link til Undervisningsministeriets hjemmeside omhandlende elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgang til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse:

https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/karakterer

kopier linket og sæt ind i din browser