• 2
  • 3
  • 4
  • 1

GJERRILD BØNNERUP FRISKOLE

Aktuelle priser og principper for betaling af skolepenge:

Skolepenge fastsættes af bestyrelsen. Stigninger kan ske med mindst 3 måneders varsel. For at tilgodese ministeriets krav om en vis egenfinansiering af driften opkræves der skolepenge.

Elevbetaling pr. 01.08.2018 per md.

Skolepenge 1. barn (0.-3.kl) kr. 1.318,-
Skolepenge 1. barn (4.-9.kl.) kr. 1.684,-
Skolepenge 2. barn -50% af akt. skolepenge
Skolepenge øvrige kr. 0,-
Yngste barn er altid 1. barn. Indmeldelsesgebyr 1. barn i familien kr. 500,-
Skolebytte (opkræves i sept. sammen med skolepenge) 225,-

 

 

Tidlig Sfo: Er inklusiv fuldtid SFO kr. 1.580,-

SFO: 0-3 kl.

Fri fra skole og frem til skolebus kr. 572,-
Fri fra skole og frem til kl. 17 + morgen kr. 1.035,-

 

4. klasses SFO-tilbud kr. 400,-

Søskenderabat i SFO:

2 fuldtidsbetalende pladser i SFO, udløser en rabat på 225 kr. til 2. barn.

Opkrævning:

Skolepengene opkræves månedsvis forud og udsendes af Nets, og vi opfordrer alle hjem til at tilmelde sig ordningen, så betalingen foregår automatisk.

Betalingen opkræves med forfaldsdato hver d. 1. i måneden. Der betales for 11 måneder, juli mdr. er betalingsfri.

Såfremt at man ikke ønsker at benytte betalingsservice, opkræves der et administrationsgebyr pr. mdr. på 50,-. Dette gebyr lægges oven automatisk oven i hver faktura.

Du kan tilmelde dig betalingsservice direkte på nedenstående link.

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=1&pbs=03769577&pbscheck=aZSll3cDIqghGzRMmw01ng%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&repeatKundeNr=false&kundenrLabel=Kundenr.&version=2&t

Ind- og udmeldelse til skole og/eller SFO kan se med 20 dages varsel pr. førstkommende 1. i måneden, skriftligt til skolens kontor.

Økonomisk Friplads:

Der er mulighed for at søge om delvis økonomisk friplads. Skolen ansøger samlet om tilskud fra fordelingssekretariatet, som bliver tildelt skolen omkring jul – og herefter indregnet i skolepengene fra januar til juni. Ansøgningsskema kan findes på intra i juni mdr. og kan desuden udleveres fra skolens kontor ved henvendelse.

Ansøgningen skal fornyes hvert skoleår, dog så snart der sker ændringer i indkomsten.

Rykkeprocedure:

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 15. i måneden, og fremsendes en betalingspåmindelse om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på̊kr. 100,00.

Er betalingen stadig ikke tilgået skolen d. 25. i mdr. fremsendes endnu en betalingspåmindelse, om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på endnu 100 kr. Skolens leder tager, i den forbindelse, kontakt til hjemmet.

Hvis skolen ikke har registreret betaling inden for tidsfristen, fremsendes en sidste rykkerskrivelse, med henvisning til skolens regler og konsekvenser ved fortsat manglende betaling, som i sidste ende vil betyde at skolen ophæver samarbejdet med familien. Betalingen skal ske inden 10 arbejdsdage og der pålægges endnu et rykkergebyr på 100kr.

Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager. Omkostninger ved dette afholdes af skyldnere.

Afdragsordning:

Ved manglende mulighed for betaling, fx ved pludselige ændringer i ens privatøkonomi eller andre årsager, skal der straks rettes henvendelse til skoleleder for at drøfte muligheden for en evt. betalingsordning. Såfremt en sådanne ordning imødekommes, vil der blive lavet en skriftlig aftale, som vil indeholde en plan for hvordan betalingen fremover skal afvikles.

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor hos den ene eller anden forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Som søskende regnes både biologiske søskende og adoptivbørn.

Til børn på folkeregisteradressen som ikke er blodsbeslægtet med søskende på Gjerrild-Bønnerup Friskole, ydes der ikke søskendemoderation.

Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskenderabat, og der ydes ikke søskenderabat med tilbagevirkende kraft.