Kære forældre & Støttekredsmedlemmer:

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling på Gjerrild-Bønnerup Friskole.
I bestyrelsen hilser vi altid nye ansigter, nye muligheder og god dialog velkommen. Det er jer forældre som ejer skolen, og derfor er det vigtigt at I høres og tager stilling til hvordan at I sætter jeres aftryk på fremtidens skole.

Kom gerne på aftenen, og brug din indflydelse til at sammensætte den kommende bestyrelse, får gennemgået årsregnskabet og evt. få stillet dine spørgsmål.

Hvis du selv overvejer at stille op til bestyrelsen, eller bare lige vil høre lidt om hvad det egentlig går ud på - så tag endelig fat i en af os. 
Husk at tidligere referater altid kan læses på intra og hjemmesiden!

********************************************************************************************
Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Gjerrild-Bønnerup Friskole!

Torsdag d.5.april kl.18.30-21.00 i Storegruppens lokaler. 
(Der er pasningsmulighed i SFO fra kl. 18:00)

Bestyrelsen giver pølser og brød i skolegården kl. 17:00

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til orientering. Samt orientering om indeværende regnskabsårs budget.
4. Skolelederen aflægger beretning.
5. Tilsynsførende aflægger beretning.
6. a/Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 
På valg er:
*Anders Westmark Hansen
*Søren Kejser
*Michael Holm

b/ Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredse. På valg er:
Ingen

Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. På valg er:
*Line Sojni Miltz
*Louise Bang

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.